Bahçe Toprağı

Bitki için iyi bir yetiştirme ortamı hazırlanması son derece önemlidir. Bitki bu ortamdan ihtiyacı olan suyu ve besin maddelerini kolaylıklı ve optimum düzeyde alabilmelidir. Ortamın fiziksel ve kimyasal yapısı köklenmeye büyük ölçüde etki yapar. İyi ve kaliteli bir yetiştirme ortamı bitki kalitesini yükseltir. Harç hazırlanırken, karışımı oluşturacak toprak, torf, mil, gübre gibi materyaller genellikle belirli oranlarda tabakalar halinde üst üste yığılarak karıştırılır ve elenir. Hazırlanan toprak harcının analizi yapılarak malzemenin giziksel ve kimyasal yapısının bilinmesi ve yetiştirilecek olan türün istekleri göz önünde bulundurularak uygulamaların yapılması gerekir. Tarafımızdan hazırlanan 2’li, 3’lü, 4’lü, 5’li ve 6’lı karışımlar uygulanacak yere, yetiştirmesi planlanan türe göre özel karışımlar olarak sunulmaktadır.